CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Địa chỉ: Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang / Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489 / Email: benhvienquany120@gmail.com

Quy chế tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động hợp đồng

 

 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BỆNH VIỆN QUÂN Y 120                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                        Tiền Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

QUY CHẾ

TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ -  SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Ban hành kèm theo quyết định số: 266/QĐ-BGĐ ngày 09/8/2012 của Giám đốc Bệnh viện

 

          Căn cứ Bộ Luật Lao động đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995; Bộ Luật Lao động (sửa đổi) số 35/2002/QH10 có hiệu lực từ ngày 01/01/2003;

          Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 đã được quốc hội thông qua và Luật số 13/2006/L-CTN ban hành ngày 12/7/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007;

          Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

          Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước;

          Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 03/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ quyết định số 68/2008/QĐ-BQP  ngày 13/5/2008 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cấp trong Quân đội;

          Bệnh viện quân y 120 ban hành Quy chế tuyển dụng quản lý và sử dụng lao động hợp đồng như sau:

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Quy chế này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tăng lương; đào tạo, bồi dưỡng; điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; khen thưởng; kỷ luật; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý lao động hợp đồng trong phạm vi toàn Bệnh viện.

Điều 2. Công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo, thành phần, người trong hay ngoài tỉnh, có hồ sơ nhân sự rõ ràng, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật, có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, sức khoẻ và phẩm chất cá nhân đều được xét tuyển vào làm việc tại Bệnh viện.

Điều 3. Điều kiện xét để nâng bậc lương hàng năm như sau:

- Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã ký kết;

- Không nâng bậc lương trong thời gian thi hành kỷ luật lao động;

- Nếu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 4. Lao động hợp đồng (LĐHĐ) có nghĩa vụ thực hiện đúng HĐLĐ chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, nội quy Bệnh viện, tuyệt đối chấp hành sự phân công và điều động của Ban giám đốc.

 

Chương II

TUYỂN DỤNG

Điều 5. Tiêu chuẩn về sức khỏe, tuổi.

1. Có sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm, không có bệnh ngoài da và các bệnh về đường hô hấp, chịu được áp lực công việc liên tục trong 5 giờ;

2. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe làm việc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên không quá 6 tháng;

3. Tuổi: Nam từ 18 đến 39 tuổi; Nữ từ 18 đến 34 tuổi.

Điều 6. Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức

1. Có giấy xác nhận của chính quyền địa phương về hạnh kiểm đạo đức;

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, nhiệt tình, không vi phạm tệ nạn xã hội; yêu ngành nghề, gắn bó với Bệnh viện;

3. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của Ban giám đốc; có ý thức bảo vệ tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ uy tín của Bệnh viện; đoàn kết hỗ trợ đồng nghiệp; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngăn chặn, tố giác những biểu hiện tiêu cực, không có tiền án tiền sự hoặc trong thời gian bị cơ quan điều tra quản thúc.

Điều 7. Tiêu chuẩn năng lực công tác        

1. Có bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu từng công việc;

2. Có năng lực thực hành chăm sóc bệnh nhân;

3. Có năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp;

4. Có năng lực hành nghề và đạo đức nghề nghiệp.

Điều 8. Tiêu chuẩn được ưu tiên

1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

2. Thưông binh; Con liệt sĩ;

3. Con thưông binh; Con của người hưởng chính sách như thưông binh;

4. Người dân tộc ít người;

5. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

6. Được “Đào tạo kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ tại các trường Quân đội tốt nghiệp bằng khá giỏi”;

7. Có 2 bằng cấp chuyên môn trở lên; Có bằng vi tính và ngoại ngữ ưu tiên từ cao xuống thấp;

8. Con em gia đình CBCNV Bệnh viện quân y 120;

9. Người dự tuyển là nữ; người có năng khiếu về giao tiếp, nghệ thuật, tổ chức sự kiện, dẫn Chương trình.

Điều 9. Qui định về hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

1. Đơn xin việc làm (viết tay); giấy xác nhận hạnh kiểm của chính quyền địa phương;

2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương không quá 6 tháng) kèm theo 4 ảnh 4x6;

3. Giấy khai sinh (bản sao);

4. Giấy khám sức khỏe (cấp huyện và tương đưông không quá 6 tháng);

5. Bản sao các giấy tờ ưu tiên khác (có công chứng);

6. Hồ sơ tốt nghiệp (bảng điểm đối với người tốt nghiệp Đại học trở lên);

7. Văn bằng , chứng chỉ, các hồ sơ khác có liên quan;

8. Ban Kế hoạch tổng hợp (KHTH) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ vào các ngày thứ 5 hàng tuần (theo giờ hành chính trong thời gian tuyển dụng); phổ biến công khai cho người lao động biết về quy chế tuyển dụng - quản lý- sử dụng LĐHĐ và thông tin về Bệnh viện;

9. Chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người đến xin việc, không tiếp nhận qua người trung gian hoặc qua hình thức khác;

10. Phân loại hồ sơ theo tiêu chí tuyển dụng, tổ chức sơ tuyển, tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc phê duyệt;

11. Trong quá trình sử dụng lao động các cơ quan chuyên môn phát hiện hồ sơ giả mạo, Giám đốc Bệnh viện sẽ ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với LĐHĐ.

Điều 10. Lập kế hoạch tuyển dụng

1. Hàng năm, Ban KHTH phối hợp với chủ nhiệm Khoa, Ban xem xét về tiêu chuẩn của đối tượng cần tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu và tính chất của từng loại hình công việc và đề xuất của các Khoa, Ban để lập kế hoạch tuyển dụng trình Giám đốc ký và Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) gồm 10 đ/c:

          - Giám đốc                              Chủ tịch HĐ

          - Phó GĐ y vụ                         Phó CT thường trực

          - Chính uỷ                               Phó CT

          - TL. Quân lực                         Thư ký

          - Trưởng Ban KHTH               Uỷ viên

          - Chủ nhiệm chính trị              Ủy viên

          - Trưởng ban Tài Chính           Uỷ viên

          - Chủ tịch Công đoàn              Ủy viên

          - Các Chủ tịch HĐ Quân nhân Ủy viên.

          Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Thông báo KH tuyển dụng, tiếp nhận, phỏng vấn trực tiếp, xét hồ sơ dự tuyển, thẩm định năng lực, công bố danh sách những người đủ điều kiện trúng tuyển, ra quyết định tuyển dụng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển, tự giải tán sau khi tuyển dụng xong;

3. Ban KHTH tiếp nhận, tập hợp hồ sơ của các ứng viên có nguyện vọng vào làm việc tại Bệnh viện; thẩm định năng lực trong thời gian từ 3 đến 10 ngày tại các Khoa, Ban (tùy theo từng công việc);

4. Tiếp nhận và thử việc (thực hiện theo quy trình tuyển dụng);

5. LĐHĐ báo cáo kết quả làm việc trong thời gian thử việc với HĐTD, xin ý kiến nhận xét của Chủ nhiệm khoa ban. HĐTD tổ chức đánh giá chất lượng, năng lực của người lao động (NLĐ) sau thời gian thử việc, nếu đạt yêu cầu thì ký HĐLĐ. 

Điều 11. Hợp đồng lao động

1. Nội dung HĐLĐ: Công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương thưởng, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đối với người lao động;

2. Trường hợp đủ điều kiện theo kết quả của Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện thì được ký HĐLĐ thử việc; NLĐ thử việc tại các Khoa, Ban, thời gian thử việc tùy thuộc vào tính chất, loại hình và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động do Giám đốc quyết định nhưng không quá 60 ngày đối với lao động có trình độ từ Cao Đẳng, ĐH trở lên; không quá 30 ngày đối với lao động có trình độ Trung cấp; không quá 6 ngày đối với trình độ sơ cấp, lao động phổ thông;

3. Hết thời gian thử việc NLĐ viết bản thu hoạch có xác nhận của Chủ nhiệm các khoa ban; nếu đạt yêu cầu sẽ được ký tiếp HĐLĐ có thời hạn hoặc không thời hạn; trong trường hợp không đạt yêu cầu thì Bệnh viện từ chối không tiếp tục ký HĐLĐ;

4. Trong thời gian thử việc NLĐ sẽ được chủ nhiệm Khoa, Ban phân công người hướng dẫn, kèm cặp về chuyên môn nghiệp vụ và nội quy, quy chế của Bệnh viện. Được hưởng các quyền lợi và tuân thủ nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng;

5. Tiền lương của Công nhân viên hợp đồng (CNVHĐ)  trong thời gian thử việc được áp dụng = 80% mức lương khởi điểm của từng nghiệp vụ;

6. Khi được ký HĐLĐ, CNVHĐ được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ (viết đơn tự nguyện);

7. Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thông báo cho người lao động trước 45 ngày khi người lao động không hoàn thành công việc, bị kỹ luật hoặc vi phạm điều khoản trong hợp đồng, quy chế Bệnh viện. Lao động hợp đồng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bệnh viện khi có lý do chính đáng và phải thông báo cho Bệnh viện trước 30 ngày, chủ động bàn giao, thanh toán dứt điểm trước khi rời khỏi Bệnh viện.

8. Đối với CNVHĐ làm việc tại Bệnh viện sẽ được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, tham quan học hỏi ...không phải nộp kinh phí.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, NGHỈ PHÉP

Điều 12. Thời gian làm việc

1.  Thời gian làm việc 8 giờ/ngày (từ thứ 2 đến thứ 6) tức 40 giờ/tuần;

2. Thứ 7, chủ nhật nghỉ, nếu làm thêm sẽ được nghỉ bù vào ngày hôm sau, nếu không xếp nghỉ bù được thì Chủ nhiệm Khoa, Ban bố trí nghỉ vào ngày khác hợp lý;

3. Bệnh viện quy định thời gian làm việc theo từng ngày, từng tuần và thông báo cho CNVHĐ biết qua Chủ nhiệm Khoa, Ban.

Điều 13. Thời gian nghỉ ngơi

1. Làm việc liên tục 8 giờ thì được nghỉ 30 phút, nếu làm việc ca đêm thì nghỉ 45 phút tính vào giờ làm việc;

2. Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ lễ tết theo quy định;

3. Kết hôn nghỉ 5 ngày; con kết hôn nghỉ 2 ngày;

4. Bố mẹ, chồng, vợ, con chết nghỉ 3 ngày.

Điều 14. Thời gian nghỉ phép

1. CNVHĐ có thời gian làm việc trong Bệnh viện đủ 12 tháng thì được nghỉ phép hàng năm như sau (chưa tính thời gian đi đường):

            + 12 ngày đối với công việc bình thường;

            + 15 ngày đối với công việc độc hại;

2. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại bệnh viện, cứ 5 năm được nghỉ phép thêm 1 ngày;

3. Bệnh viện quy định lịch nghỉ hàng năm, nếu trong 1 năm không nghỉ hết phép thì sẽ được cộng dồn sang năm sau nhưng chỉ được giải quyết trong quý I năm đó, quá hạn coi như mất phép;

4. Thời gian làm việc chưa đủ 1 năm thì được tính theo tỉ lệ tương ứng 1 tháng làm việc được nghỉ 1 ngày;

5. Trong thời gian Bệnh viện cho CNVHĐ nghỉ phép thì không trừ lương và không thanh toán tiền nghỉ phép.

6. Thời gian nghỉ được hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi (có xác nhận của cơ quan y tế). Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo qui định trên.

 

Chương IV

TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ, BẢO HIỂM

 

Điều 15. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được nâng bậc lương

1. Đối tượng: CNVHĐ làm việc tại Bệnh viện có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với bằng cấp và vị trí chức vụ công tác, nếu bằng cấp cao mà vị trí chức vụ công tác thấp, không phù hợp thì tính lương theo vị trí chức vụ công tác  hoặc thấp hơn 1 bậc (0,2) và ghi rỏ trong HĐLĐ.

2. Hệ số để tính lương bằng hệ số mức lương do nhà nước quy định cho khối Hành chánh sự nghiệp tại thời điểm ký hợp đồng, nâng lương (hiện nay là 1.0 = 1.210.000đ).

3. Mức lương khởi điểm: Trình độ đại học là 2,34; cao đẳng là 2,10; trung cấp là 1,86, sơ cấp là 1,65.

4. Điều kiện nâng lương: CNVHĐ có chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại Bệnh viện ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 1,4 trở lên, mỗi lần tăng 0,2; có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 1,9 trở lên, mỗi lần tăng 0,3 được nâng lương một bậc.

5. Hệ số mức lương khởi điểm theo thỏa thuận trong HĐLĐ; trình độ cao đẳng, đại học là 12 bậc; trình độ trung cấp, sơ cấp và lao động phổ thông là 10 bậc. Khi nâng  hết bậc lương sẽ cộng thêm phần vượt khung 1%/năm.

Điều 16. Chế độ nâng bậc lương

1. Thời điểm xét, thi nâng lương vào tháng 9 hàng năm; Bệnh viện lập kế hoạch và tổ chức thi nâng bậc lương đối với CNVHĐ và công bố công khai;

2. Thành lập Hội đồng tổ chức xét và thi nâng bậc lương gồm 11 đ/c:

          - Giám đốc                               Chủ tịch HĐ

          - Phó GĐ y vụ                         Phó CT thường trực

          - Chính uỷ                               Phó CT

          - TL. Quân lực                         Thư ký

          - Trưởng Ban KHTH               Uỷ viên

          - Chủ nhiệm chính trị              Ủy viên

          - Trưởng ban Tài Chính           Uỷ viên

          - Trưởng ban Điều dưỡng        Uỷ viên

          - Chủ tịch Công đoàn              Ủy viên

          - Các Chủ tịch HĐ Quân nhân Ủy viên

          Nhiệm vụ Hội đồng nâng bậc lương: Thông qua kế hoạch nâng lương, kiểm tra rà soát công bố danh sách những người đủ điều kiện nâng lương, tổ chức thi nâng bậc lương, ra quyết định nâng lương, tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chế độ nâng bậc lương đối với CNVHĐ phải được thể hiện trong HĐLĐ;

4. Thời gian nâng lương: Những người có trình độ đại học, cao đẳng 3 năm tăng một lần (trừ 2 tháng đầu thử việc không được tính vào thời gian nâng lương); Trung học, sơ cấp, lao động phổ thông 2 năm tăng một lần (trừ 1 tháng thử việc không được tính vào thời gian nâng lương);

5. Trong những lần nâng lương mà không đạt kết quả trong kỳ thi nâng bậc lương hoặc bị kỷ luật thì thời gian nâng lương sẽ được kéo dài thêm; không nhất thiết là 3 năm đối với đại học, cao đẳng và 2 năm với trung cấp, sơ cấp, lao động phổ thông;

6. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đến thành tích thấp hơn mà người lao động đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương. Nếu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh cịn thiếu từ 01 đến 12 tháng được nâng bậc lương thường xuyên thì được xem xét nâng một bậc lương trước thời hạn theo quy định của Nhà nước; ưu tiên được tặng thưởng danh hiệu thi đua từ hình thức chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen trở lên.

Điều 17. Chế độ tạm ứng lương, tiền tàu xe

Khi nghỉ phép hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ; tiền tàu xe nếu đi trên 500km thì Bệnh viện sẽ hỗ trợ 1 phần (khi được Giám đốc phê duyệt).

Điều 18. Chế độï Bảo Hiểm Xã Hội

          Bệnh viện căn cứ mức lương khởi điểm để tính BHXH như sau: Trình độ đại học là 2,34; cao đẳng là 2,10; trình độ trung cấp là 1,86, trình độ sơ cấp là 1,65.

          CNVHĐ tính BHXH bắt buộc với mức 7% tiền lương và tiền công hằng tháng; từ tháng 01/2014 là 8% ; Bệnh viện hằng tháng sẽ tính 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, 12% vào quỹ hưu trí và tử tuất (riêng với quỹ này cứ hai năm một lần tính thêm 1% cho đến khi đạt mức tính là 14%). Quỹ bảo hiểm thất nghiệp CNVHĐ tính 1% và Bệnh viện tính 1% tiền lương và tiền công hằng tháng.

          CNVHĐ tính bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng 5 chế độ BHXH là: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Bệnh viện thực hiện chế độ bảo hiểm theo đúng luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 19. Chế độ bảo hiểm y tế

          Mức tính BHYT hàng tháng của CNVHĐ là 4,5% của mức tiền lương, tiền công, trong đĩ Bệnh viện tính 2/3, CNVHĐ tính 1/3, đối với các đối tượng: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

          Bệnh viện căn cứ  hệ số mức lương khởi điểm để tính BHYT như sau: Trình độ đại học là 2,34; cao đẳng là 2,10; trình độ trung cấp là 1,86, trình độ sơ cấp là 1,65 tại thời điểm nộp;

          Nếu nhà nước thay đổi chính sách thì Bệnh viện căn cứ vào quy định hiện hành để thực hiện chế độ BHYT.

Điều 20. Chế độï thôi việc

1. Đối tượng: CNVHĐ được đơn vị cử đi đào tạo mà trong thời gian đang học tập hoặc khi trở về đơn vị tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải bồi thường chi phí đào tạo; CNVHĐ thôi việc do sắp xếp tổ chức, giảm biên chế, bị kỷ luật hình thức sa thải.

2. Trường hợp CNVHĐ được hưởng chế độ thôi việc: Có đơn tự nguyện xin thôi việc được giám đốc Bệnh viện đồng ý bằng văn bản; CNVHĐ hết thời hạn của hợp đồng làm việc mà không được giám đốc Bệnh viện ký tiếp hợp đồng làm việc.

3. Trường hợp không được hưởng chế độ thôi việc: Bị xử lý kỷ luật hình thức buộc thôi việc; tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc mà chưa được sự đồng ý của giám đốc Bệnh viện; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

4. Thanh toán chế độ thôi việc: Khi chấm dứt HĐLĐ đối với CNVHĐ đã làm việc thường xuyên tại Bệnh viện từ một năm trở lên được trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc (trừ thời gian bị kỷ luật) là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có; thời gian thanh toán không quá 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thanh toán. 

 

Chương V

QUYỀN, NGHĨA VỤ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 21. Quyền lợi và nghĩa vụ của CNVHĐ

1. Quyền: Được trả lương trên cơ sở thỏa thuận như HĐLĐ; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, ngày nghỉ hàng năm có lương, được bảo hiểm xã hội, y tế và hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật;

Được gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý Bệnh viện theo nội quy của Bệnh viện  và quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

2. Nghĩa vụ: CNVHĐ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung điều khoản trong HĐLĐ, chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, nội quy Bệnh viện; tuyệt đối chấp hành sự phân công và điều động của tổ chức;

Hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực, tự giác trong công việc; khi giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng thời gian, làm việc xong hoặc chưa xong phải báo cáo ngay.

Điều 22. Quyền và trách nhiệm của Bệnh viện

          Ban Giám đốc có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành, luân chuyển lao động theo nhu cầu; có quyền bổ nhiệm CNVHĐ vào những chức vụ quan trọng; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động như điều 23 quy chế này; có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp lao động; có trách nhiệm cùng với tổ chức công đoàn Bệnh viện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CNVHĐ;

          Chủ nhiệm các khoa, ban có quyền điều động, phân công công việc CNVHĐ trong phạm vi khoa ban; có trách nhiệm thực hiện nội dung, điều khoản trong hợp đồng lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối xử đúng đắn với CNVHĐ.

Điều 23.  Khen thưởng - Kỷ luật:

1.Khen thưởng:Việc khen thưởng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất phải theo hướng dẫn của ban Chính trị và sự chỉ đạo của ban Giám đốc.

2.Kỷ luật: CNVHĐ phải đăng ký vào bản nội quy lao động tại các ban khoa, nếu làm sai Bệnh viện áp dụng các hình thức sau đây để xử lý kỷ luật:

- Khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản: áp dụng phạm lỗi lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

- Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức: áp dụng đã bị khiển trách bằng bằng văn bản mà tái phạm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động;

- Hình thức sa thải, áp dụng trong những trường hợp:

+ Có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, thông tin hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Bệnh viện;

+ Không chấp hành quyết định điều động của Ban giám đốc, bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xĩa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;

+ Tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 24. Trợ lý Quân lực có trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc Bệnh viện trong việc tuyển dụng, nâng bậc lương, bố trí, sắp xếp lao động phù hợp với năng lực, sở trường để phát huy hiệu quả sử dụng lao động; tổ chức phổ biến quy chế này đến trực tiếp người lao động trước khi nộp hồ sơ xin làm việc.

Điều 25. Ban KHTH phải thường xuyên phối hợp với các Ban, Khoa để sử dụng lao động hợp lý, có hiệu quả và đánh giá chất lượng lao động, một cách trung thực và khách quan; đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách; khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm; tổng hợp báo cáo cho Ban giám đốc.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có điều, khoản nào không phù hợp, các Khoa, Ban báo cáo về Ban KHTH trình Giám đốc để bổ sung, sửa đổi.

Điều 26. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012; mọi quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ./.

                                                                                                             

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC

- CHC (để báo cáo);

- BGĐ, các Khoa, Ban (để thực hiện);                                                                      (Đã ký)

- Lưu VT, Cu27.

                                                                                                               Đại tá Trần Đình Thăng

VIDEO GIỚI THIỆU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VỊ TRÍ BỆNH VIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489

Email: benhvienquany120@gmail.com

Đang Online : 4 || Lượt Truy Cập: 350713