CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Địa chỉ: Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang / Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489 / Email: benhvienquany120@gmail.com

Ban Chính trị

1. Lịch sử hình thành và phát triển

- Ban Chính trị được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện (30/4/1977).

- Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy – Ban Giám Đốc và trực tiếp là Chính ủy, Giám đốc bệnh viện về hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị.

- Ban Chính trị gồm nhiều bộ phận: Tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ an ninh, dân vận và công tác quần chúng.

 

Các đồng chí là Chủ nhiệm Chính trị qua các thời kỳ

- Năm 1977 - 1980: Đồng chí Bùi Ngọc Em – Trưởng ban (Chủ nhiệm Chính trị)

- Năm 1981 - 1989: (chưa rõ)

- Năm 1990 - 1991: Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa

- Năm 1991 – 1995: Đồng chí Lý Đình Tình

- Năm 1995 – 1999: Đồng chí Lê Tấn Luật

- Năm 1999 – 2002: Đồng chí Trần Văn Hiền

- Năm 2002 – 2004: Đồng chí Nguyễn Song Chinh

- Năm 2004 – 2006: Đồng chí Hoàng Bá Hanh

- Năm 2006 – 2015: Đồng chí Lê Ngọc Thọ

- Năm 2015 – 2018: Đồng chí Võ Minh Thảo

- Năm 2018 – nay: Đồng chí Nguyễn Phú Khang

 

2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Chính trị

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Bệnh viện quyết định nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong Bệnh viện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp mình; hướng dẫn kiểm tra khoa, ban thực hiện.

2. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác tuyên huấn, xây dựng cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) trong Bệnh viện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu cao, kỷ luật tự giác nghiêm minh, nâng cao y đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

3. Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Bệnh viện trong sạch vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

4. Nghiên cứu, đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Bệnh viện xây dựng đội ngũ cán bộ trong Bệnh viện có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

5. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác bảo vệ-an ninh; xây dựng Bệnh viện trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt; xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

6. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác dân vận, tham gia thực hiện các cuộc vận động chính trị cách mạng, thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội địa bàn đóng quân vững mạnh, củng cố vững chắc các mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân đội với nhân dân. Hướng dẫn kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt.

7. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban chấp hành nghiêm các chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong Bệnh viện và chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu đề xuất với cấp trên hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong Bệnh viện và chính sách hậu phương quân đội.

8. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra công tác quần chúng, Hội đồng nhân dân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Bệnh viện.

9. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ thu dung điều trị, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng phục vụ chiến đấu, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng chống thiên tai.

10. Tham gia nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự; nghiên cứu y thuật, y đức, khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự; biên soạn lịch sử, truyền thống của Đảng bộ và Bệnh viện.

11. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, vật tư CTĐ, CTCT bảo đảm đúng quy chế, đúng pháp luật.

12. Xây dựng Ban Chính trị vững mạnh toàn diện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho cấp ủy viên, cán bộ chính trị và nhân viên chính trị theo phân cấp.

 

3. Tổ chức nhân sự

Theo biên chế quy định của trên Ban Chính trị bao gồm:

- 01 đồng chí Chủ nhiệm Chính trị (Sĩ quan); 02 đồng chí Trợ lý (Sĩ quan); 01 nhân viên (Quân nhân chuyên nghiệp)

- Thực tế hiện nay Ban Chính trị có 01 đồng chí Chủ nhiệm Chính trị; 03 Trợ lý (Sĩ quan) và 01 nhân viên (Quân nhân chuyên nghiệp).

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN CHÍNH TRỊ

Tập thể Ban Chính trị

 

 

Giao ban hàng ngày tại Ban Chính trị

 

 

 

Chủ nhiệm Chính trị

Nguyễn Phú Khang

Cấp bậc: Thượng tá

UVTV Đảng ủy Bệnh viện quân y 120

Trình độ: Đại học

 

CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CHỦ NHIỆM CHÍNH TRỊ BỆNH VIỆN

1. Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện là thủ trưởng Ban Chính trị; chịu sự chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên trực tiếp về CTĐ, CTCT; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và Chính ủy Bệnh viện về toàn bộ hoạt động CTĐ, CTCT trong Bệnh viện; sự quản lý điều hành của Giám đốc trong các hoạt động của Bệnh viện.

2. Đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Bệnh viện nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong Bệnh viện; hướng dẫn, kiểm tra khoa-ban thực hiện.

3. Trực tiếp tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Chính trị; xây dựng Ban Chính trị vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Trợ lý Chính trị

(Phụ trách tuyên huấn; quần chúng)

Phạm Văn Vũ

Cấp bậc: Thiếu tá

Trình độ: Đại học

 

 

 

Trợ lý Chính trị

(Phụ trách công tác tổ chức; Kiểm tra giám sát; Bảo vệ an ninh)

Nguyễn Hải Đoàn

Cấp bậc: Đại úy

Trình độ: Cao đẳng

 

 

 

Trợ lý Chính trị

(Phụ trách công tác cán bộ; Chính sách; Dân vận; Kế hoạch tổng hợp)

Nguyễn Hồng Việt

Cấp bậc: Đại úy

Trình độ: Đại học

 

 

 

Nhân viên Chính trị

Huỳnh Thị Phượng Quyên

Cấp bậc: Trung úy CN

Trình độ: Trung cấp

 

VIDEO GIỚI THIỆU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VỊ TRÍ BỆNH VIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489

Email: benhvienquany120@gmail.com

Đang Online : 4 || Lượt Truy Cập: 350725