CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Địa chỉ: Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang / Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489 / Email: benhvienquany120@gmail.com

Ban Tài chính

1. Lịch sử hình thành:

 • Ban Tài Chính thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện.

2. Chức năng:

 • Ban Tài Chính quản lý mọi họat động tài chính của Bệnh viện là cơ quan tham mưu về công tác tài chính cho Đảng ủy, Ban Giám Đốc Bệnh viện.

3. Nhiệm vụ:

 • Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra giám sát công tác kế tóan, chế độ thu chi của Bệnh viện.
 • Nắm vững các nguồn tài chính trong Bệnh viện, thực hiện cân đối tài chính tích cực.
 • Đảm bảo tài chính đúng, đủ và kịp thời cho các nhu cầu của Bệnh viện phù hợp với khả năng ngân sách của Bệnh viện trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện đảm bảo quản lý mọi nguồn tài chính được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, đúng chế độ, chính sách và pháp luật nhà nước.
 • Triển khai quản lý các hoạt động có thu thực hiện tốt chế độ công khai dân chủ.
 • Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất của Bệnh viện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức được hưởng, chấp hành nghiêm chỉnh Luật ngân sách, Luật kế toán, Luật thống kê, Luật phòng chống tham nhũng và nguyên tắc tài chính được ban hành.

4. Nhân sự hiện tại

 • Trưởng ban Tài chính

Đại úy Nguyễn Văn Quân

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

 

 • Nhân viên kế toán

Trung úy CN Lý Hồng Liêu

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

VIDEO GIỚI THIỆU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VỊ TRÍ BỆNH VIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489

Email: benhvienquany120@gmail.com

Đang Online : 3 || Lượt Truy Cập: 350831