CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Địa chỉ: Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang / Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489 / Email: benhvienquany120@gmail.com

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN

      Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BTL Ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Tư lệnh Quân khu 9, về việc tháo dỡ, thanh lý các hạng mục công trình xuống cấp.

       Bệnh viện Quân y 120 thông báo bán thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá công khai, cụ thể như sau:

      1. Tài sản thanh lý: Vật liệu thu hồi tháo dỡ từ 02 dãy nhà tập thể bao gồm: mái tôn, vì kèo, xà gồ, cột thép, cửa sắt….

      2. Thời gian, địa điểm:

     - Thời gian xem tài sản và làm thủ tục đăng ký đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 08 năm 2018.

     - Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2018.

     - Địa điểm: Ban Hậu cần/Bệnh viện Quân y 120.

      Bệnh viện Quân y 120 xin thông báo đến các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua thanh lý tài sản nêu trên đến đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký bằng văn bản, bỏ vào phong bì dán kín, gửi Ban Hậu cần/Bệnh viện Quân y 120. Căn cứ giá đề xuất, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ quyết  định thanh lý tài sản cho tổ chức, cá nhân có giá đề xuất cao nhất.

       Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Phan Thanh Bảo điện thoại 0968029777 hoặc đồng chí Nguyễn Minh Cường điện thoại 0918463565.

       Bệnh viện Quân y 120 xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia./.

Nơi nhận

- Các đơn vị có liên quan;

- Ban KHTH thông báo trên trang Webste của Bệnh viện;

- Lưu VT, BHC, C05

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Đại tá Phan Hồng Phúc

● LỊCH KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH VÀ KHOA CẤP CỨU BAN ĐẦU - BỆNH VIỆN QUÂN Y 120 - Đăng ngày

● BỆNH VIỆN TRIỂN KHAI KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ - Đăng ngày

● KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC BỆNH LÝ VỀ KHỚP GỐI - Đăng ngày

● BỆNH VIỆN QUÂN Y 120 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN - Đăng ngày 19/8/2010

● Thông báo mời thầu - Đăng ngày 25/5/2018

VIDEO GIỚI THIỆU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VỊ TRÍ BỆNH VIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489

Email: benhvienquany120@gmail.com

Đang Online : 4 || Lượt Truy Cập: 350742