CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Địa chỉ: Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang / Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489 / Email: benhvienquany120@gmail.com

VĂN BẢN MẪU

BIỂU MẪU


Biên bản sinh hoạt Chi đoàn

Biên bản sinh hoạt Chi đoàn

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Biên bản sinh hoạt Chi bộ

Biên bản sinh hoạt Chi bộ

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Nghị quyết Chi bộ

Nghị quyết Chi bộ

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Quyết định

Quyết định

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Tờ trình Khoa, Ban

Tờ trình Khoa, Ban

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Tờ trình Bệnh viện

Tờ trình Bệnh viện

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Tờ trình cấp Quân khu

Tờ trình cấp Quân khu

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


TỜ trình cấp Bộ

TỜ trình cấp Bộ

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao

20/02/2017

Tải về

BIỂU MẪU


Công văn hành chính

Công văn hành chính

20/02/2017

Tải về

VIDEO GIỚI THIỆU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VỊ TRÍ BỆNH VIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489

Email: benhvienquany120@gmail.com

Đang Online : 4 || Lượt Truy Cập: 350718