TIN HOẠT ĐỘNG
04/5/2018 | 173 lượt xem

Bệnh viện quân y 120 phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018)

       Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ, CNV Bệnh viện có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trung tá Võ Minh Thảo – Chính ủy Bệnh viện phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Li kêu gọi thi đua ái quốc

 

      Đảng ủy - Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua, khen thưởng Bệnh viện phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” với những nội dung, chỉ tiêu cơ bản sau:

      1. Nhận thức, tư tưởng tốt nhất

     Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ QUTW về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 100% cán bộ, chiến sỹ, CNV Bệnh viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ XHCN, luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, Quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

      2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất

    - Cấp ủy, chỉ huy tăng cường quản lý, lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, cho cán bộ, công nhân viên có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Ngày truyền thống Bệnh viện, Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước với tinh thần thái độ phục vụ người bệnh cao nhất, chấp hành nghiêm các chế độ công tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Tập trung làm tốt công tác khám, thu dung và điều trị bệnh cho các đối tượng, thực hiện việc chẩn đoán, kê toa an toàn hợp lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các khoa, ban. Phấn đấu 100% các khoa, ban không để xảy ra tai biến, tai nạn, mất an toàn trong điều trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tập trung khắc phục những hạn chế sai sót trong BHYT, tránh sự đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó chặt chẽ giữa cán bộ, công nhân viên trong khoa, ban và giữa các khoa, ban trong Bệnh viện; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ kiểm tra, điểm bệnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại. Thực hiện tốt tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỷ thuật, ứng dụng tốt trong công tác chuyên môn, áp dụng có hiệu quả vào khám, điều trị bệnh; ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành ngày càng tốt hơn;  triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình 5S cho các khoa, ban.

      - Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao cảnh giác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hoà bình ” của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; hạn chế thấp nhất tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường; phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ trong sinh hoạt và tai nạn khi tham gia giao thông do lỗi chủ quan gây ra; luôn bảo đảm tốt về quân số trực theo quy định, không có tình trạng bỏ vị trí trực hoặc đi muộn về sớm. 100% các khoa, ban không để cán bộ, CNV tham gia vào các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị, nhất là đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau đợt phát động thi đua.

     3. Tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất

     - Các khoa, ban tích cực tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Bệnh viện. Thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

     - Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới. Các khoa, ban chủ động và làm tốt công tác xây dựng cảnh quan môi trường tổng dọn vệ sinh, chăm sóc, tu bổ vườn hoa cây cảnh đảm bảo khoa, ban, Bệnh viện luôn xanh, sạch, đẹp. Sắp xếp trật tự nội vụ, vệ sinh nơi làm việc, ở, khu vực buồng bệnh, gọn gàng ngăn nắp. Các tổ chức quần chúng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị bạn, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn, xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (30/4/1977 - 30/4/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Quốc tế lao động 1/5 và sinh nhật Bác 19/5, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Bệnh viện.

      * Thời gian tổ chức đợt thi đua đặc biệt: Từ ngày 01/5/2018 đến 11/6/2018.

      Căn cứ nội dung phát động thi đua của Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng thi đua khen thưởng, các cấp ủy, chi bộ, các khoa, ban nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt thi đua đạt kết quả cao nhất; thực hiện tốt việc lồng ghép về nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào thi đua; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, tầm quan trọng của đợt thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

       Đảng ủy - Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua, khen thưởng Bệnh viện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, CNV tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bệnh viện và thành tích đã đạt được trong thời gian qua; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua đặc biệt đã đề ra./.

                                                                                                       Trung tá Võ Minh Thảo –  Chính ủy bệnh viện

 

Một số hình ảnh lễ phát động thi đua

 

Trung tá Võ Minh Thảo – Chính ủy bệnh viện chứng kiến đại diện các khối Cơ quan, Cận Lâm sàng, Nội, Ngoại ký kết giao ước thi đua

 

Trung tá Nguyễn Phú Khang – Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện nhân kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống bệnh viện (30/4/1977 – 30/4/2018)

 

Thiếu tá Phan Thanh Bảo – Chủ nhiệm Hậu cần Bệnh viện đại diện các khối hứa hẹn quyết tâm

 

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua

 

Văn nghệ chào mừng Lễ phát động thi đua

Võ Minh Thảo


Đăng ngày: 04/5/2018

Các bài đã đăng

BỆNH VIỆN QUÂN Y 120

Số 518, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3873 489 - Fax: 0273 3873 489

Email: benhvienquany120@gmail.com

Đang Online : 3 || Lượt Truy Cập: 315184